mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Aktivizační činnosti

Vzdělávací a aktivizační činnosti a volnočasové aktivity.

Vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity probíhají individuálně dle potřeb a přání uživatelů v konceptu vztahové péče J. Zgoly.

Součástí aktivizace seniorů jsou prvky bazální stimulace, skrze něž umožňujeme uživatelům s Alzheimerovým onemocněním nebo syndromem demence navázání komunikace s okolím a vnímání vlastního těla a identity.

K aktivizaci seniorů s Alzheimerovým onemocněním a syndromem demence využíváme rovněž reminiscenční terapii, jejíž techniky napomáhají vyvolat příjemné vzpomínky a posilují vědomí vlastní hodnoty. Ke vzpomínkové terapii slouží reminiscenční koutek na oddělení Pavilonu a reminiscenční místnost na oddělení Zámek II.

Zařízení poskytuje uživatelům možnosti společenského a kulturního vyžití dle jejich individuálních potřeb, chuti, zájmu a zdravotního stavu. Přímo v areálu Domova pro seniory Černá Hora jsou ve spolupráci s blízkými osobami uživatelů organizovány kulturní vystoupení, společenská odpoledne, skupinová posezení pod lípou, letní grilování, akce spojené s dodržováním zvyků a tradic apod.

Uživatelé služby se dle svého zájmu účastní dopoledních aktivit, které zajišťují pověření aktivizační pracovníci - 2x týdně skupinové sezení s uživateli (procvičování končetin, jednoduchá dechová cvičení, mozkový jogging, který vede k udržení funkcí mozku a zlepšení psychického stavu. Součástí skupinových sezení je také muzikoterapie s reprodukovanou hudbou, zpěv, předčítání knih, pozorování aktuálního dění v České republice i ve světě. Každý den probíhá na všech odděleních aktivizace uživatel v rámci procvičování jemné motoriky (pletení, šití, háčkování, pro muže – stolní společenské hry).  Dle svých schopností pracují uživatelé s různými materiály (molitan, vlna, látka, plastelína, barvy, dřevo aj.) K dispozici jsou jednoduché tkalcovské stavy a šicí stroje.

Součástí zařízení jsou dvě knihovny, kde si uživatel s vědomím pověřené pracovnice může zapůjčit jakoukoliv knihu dle vlastního výběru.

Společenské místnosti a pokoje v zařízení jsou vybaveny velkoplošnými televizory.

Dle zájmu uživatelů zajišťujeme pravidelnou cannisterapii (farma U Lamáka, Ústup u Olešnice) a lamoterapii (farma U Lamáka, Ústup u Olešnice). Kvalitní vyplnění volného času představuje výtvarná dílna pod vedením aktivizační pracovnice či taneční terapie pro uživatele se syndromem demence a uživatele na vozíku. V rámci otevření Domova veřejnosti jsou na hale oddělení Pavilonu pravidelně pořádány výstavy výrobků našich uživatelů a výstavy obrazů a fotografií vztahujících se k regionu.

Dle potřeb uživatelů jsou nabízeny individuální duchovní rozhovory s knězem. Součástí zařízení je zámecká kaple. Bohoslužby se konají pravidelně, a to každou středu od 9,30 hodin v zámecké kapli a každy čtvrtek ve 13:30 hodin v kulturní místnosti budovy Pavilonu.

Úkazky výrobků našich uživatelů

 

 

 

 

Vyhledat v textu

22. 5. Emil

Zítra: Vladimír

Dobrovolnictví

Leták-dobrovolnictví.docx

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Prodej výrobků našich uživatelů

Nabízíme k prodeji výrobky našich uživatelů. Široký sortiment polštářků za velmi výhodné ceny, plněné stříhaným molitanem nebo rounem.

Návštěvnost stránek

093768