mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Odborná praxe

Naše zařízení umožňuje absolvování odborné praxe:

1) studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením pod dohledem pověřeného pracovníka:

 • student se zavazuje k výkonu dobrovolnické činnosti a to v totožném rozsahu jako je výkon studentské praxe
 • komunikace s uživateli, kteří trpí syndromem demence
 • seznámení se standardy kvality sociálních služeb
 • volnočasové a aktivizační činnosti pro seniory
 • úkony přímé obslužné péče o seniory (např. asistované podávání stravy, dopomoc při sebeobsluze, převlékání lůžkovin)
 • jiné pomocné práce při sociální službě poskytované seniorům
 • seznámení s pracovištěm, poskytovanými službami, posláním a cíli, strukturou organizace apod.

kontaktní osoba: Jana Novotná, DiS.

tel.: 516 426 443, 739 492 213

e-mail.: jana.novotna@domovch.cz

 

2) studentům vyšších zdravotnických škol pod dohledem zkušených všeobecných sester s registrací podle zákona č. 96/2004 Sb.

V oboru geriatrie provádí studentky následující odborné zdravotnické výkony:

 • aplikace intramuskulární injekce
 • převaz rány
 • aplikace inzulinu inzulinovým perem
 • příprava a podávání léků per os
 • polohování imobilních klientů
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace
 • komunikace s klienty, kteří trpí onemocněním demence
 • měření krevního tlaku, pulsu, dechu
 • u diabetiků vyšetření glykemie
 • odběr krve

kontaktní osoba: Mgr. Jana Palová

tel.: 516 426 449, 734 543 433

e-mail.: jana.palova@domovch.cz,

 

3) účastníkům kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách pod dohledem pověřeného pracovníka:

 • seznámení s pracovištěm, poskytovanými službami, posláním a cíli, strukturou organizace
 • komunikace s uživateli, kteří trpí syndromem demence
 • seznámení se standardy kvality sociálních služeb
 • provádění ošetřovatelských úkonů (toaleta, koupání, výměna prádla, dopomoc při jídle,...)

kontaktní osoba: Mgr. Lucie Höklová

tel.: 516 426 449, 734 543 433

e-mail.: lucie.hoklova@domovch.cz

 

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

PODĚKOVÁNÍ

Vážení dárci,

dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za Vaše rozhodnutí věnovat Váš volný čas k výrobě roušek pro náš Domov. Také děkujeme za darování teploměrů, dezinfekce, ochranných štítů a podporu pro pečující personál. 

Roušky od paní senátorky Ing. J. Vítkové.docx

Dobrovolnictví

Letak-dobrovolnictví.docx

Můžete nás podpořit

Vážení, pokud máte zájem a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši nabídku přijmeme, a to formou věcného daru (po dohodě) nebo v podobě finančního daru. S každým dárcem je sepsána Darovací smlouva, která je řádně evidována v účetnictví Domova. Podporu přijímáme na účet č. 9139631/0100, kontaktní osoba: Mgr. Věra Veselá, ředitelka.

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Návštěvnost stránek

131597