mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Program Bon Apettit!

radost ze stolování!

Náš domov je zapojen do příprav na aplikaci programu Bon Apettit. Autoři programu pan Gilber Boddillon, odborník v oblasti řízení hotelů a restaurací a ergoterapeutka Jitka Zgola vycházejí z předpokladu, že kvalita poskytované péče se zrcadlí ve zcela prostých a přirozených aktivitách, jakým je právě stravování.

Program se zaměřuje na:

  • výživovou hodnotu stravy
  • vzhled stravy
  • stravitelnost stravy
  • dostupnost stravy
  • prostředí, ve kterém je podávána
  • vztahy a chování lidí, kteří společně stolují
  • organizační rozvoj, vzdělávání a podporu pracovníků v této oblasti

Našim cílem je připomenout našich uživatelům, jejich blízkým i sobě, že příprava stravy, její podávání i samotná konzumace může být příjemným zážitkem, který sbližuje a současně navrací našim uživatelům lidskou důstojnost a pocit sebeuvědomění. Skrze tyto prožitky dochází k aktivizaci uživatelů, která přispívá ke zlepšení jejich tělesného i duševního stavu.

Vzhledem k cílové skupině uživatelů našeho Domova se snažíme propojit nosné myšlenky programu Bon Apettit se zajištěním vhodné výživy a nutriční podpory. Úkolem našich zaměstnanců je mj. včas rozpoznat snížení zájmu těchto uživatelů o stravu. Nutriční terapeutka ve spolupráci se zdravotními sestrami pravidelně sleduje tělesnou hmotnost a svalovou sílu. Příjem stravy je rozdělen do hlavních a vedlejších jídel, zachováváme estetiku stolování, používáme vhodné kompenzační pomůcky (ergonomické hrnky s uchy, případně s pítky,...), které usnadňují příjem stravy a tekutin a snažíme se vyhovět přáním a chuti uživatel. Nutriční terapeutka dbá na správné složení stravy a provádí kontrolu v procesu její přípravy a výdeje. O skutečné konzumaci podávané stravy a jejím množství má přehled personál v přímé péči. Dostatečný přísun tekutin zajišťuje společně perronál v přímé péči a zdravotní sestry. Našim uživatelům nabízíme vhodně upravenou, energeticky dostatečnou a pestrou stravu, dle jejich individuálních potřeb. Při zdravotních komplikací (nechutenství, podráždění, žvýkací potíže, problémy s polykáním), které mohou mít za následek ohrožení uživatele malnutricí - podvýživou, zajišťujeme nutriční podporu ve formě výživových doplňků (sippingů). Tyto doplňky stravy, které obsahují všechny důležité živiny a jsou ihned připraveny k použití, podáváme během dne mimo hlavní jídlo. Jejich podávání vede ke zpomalení progrese mentálních funkcí, zvyšování kvality života a stabilizaci tělesné hmotnosti a jejímu dalšímu snižování. Zhoršení zdravotního stavu v důsledku malnutrice konzultujeme s praktickou lékařkou a s odbornými lékaři v nutričních poradnách.

"...tisíce pacientů zemřou hladem uprostřed hojnosti a blahobytu pro nedostatek pozornosti věnované vyhledávání způsobu, který by jim umožňoval přijímat potravu."

(Florence Nightigale, 1820 - 1910)

Vyhledat v textu

25. 10. Beáta

Zítra: Erik

PODĚKOVÁNÍ

Vážení dárci,

dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za Vaše rozhodnutí věnovat Váš volný čas k výrobě roušek pro náš Domov. Také děkujeme za darování teploměrů, dezinfekce, ochranných štítů a podporu pro pečující personál. 

Roušky od paní senátorky Ing. J. Vítkové.docx

Dobrovolnictví

Letak-dobrovolnictví.docx

Můžete nás podpořit

Vážení, pokud máte zájem a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši nabídku přijmeme, a to formou věcného daru (po dohodě) nebo v podobě finančního daru. S každým dárcem je sepsána Darovací smlouva, která je řádně evidována v účetnictví Domova. Podporu přijímáme na účet č. 9139631/0100, kontaktní osoba: Mgr. Věra Veselá, ředitelka.

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Návštěvnost stránek

134891