mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Zdravotní péče  

DpS Černá Hora poskytuje svým uživatelům pouze zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní služby nehrazené nebo částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění DpS neposkytuje! Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře. Lékařskou péči uživatelům domova zajišťuje praktická lékařka. Do zařízení dochází dle potřeby, min. 4x týdně, a to v úterý dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek v odpoledních hodinách. Ve všední dny po 16 hodině, v nočních hodinách, o víkendu a svátcích je zdravotní péče zajištěna formou lékařské služby první pomoci či rychlou záchrannou službou.

Mimo praktické lékařky navštěvují naše uživatele také 2 lékařky z oboru psychiatrie. Návštěvy v zařízení provádějí v pravidelně nastavených intervalech, v případě obtíží některého z uživatelů je možné s nimi konzultovat zdravotní stav kdykoliv telefonicky.

Dle potřeby je možné zajistit našim uživatelům také návštěvu gynekologa, stomatologa či kožního lékaře přímo v zařízení.

Na odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni k lékařům - specialistům v Blansku, Boskovicích a Brně.

Zdravotní personál zajišťuje péči našim uživatelům nepřetržitě 24 hodin denně, v domově pracují zdravotní sestry, způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb., v platném znění. Veškerý personál je pravidelně proškolován v základech první pomoci.

 

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

PODĚKOVÁNÍ

Vážení dárci,

dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za Vaše rozhodnutí věnovat Váš volný čas k výrobě roušek pro náš Domov. Také děkujeme za darování teploměrů, dezinfekce, ochranných štítů a podporu pro pečující personál. 

Roušky od paní senátorky Ing. J. Vítkové.docx

Dobrovolnictví

Letak-dobrovolnictví.docx

Můžete nás podpořit

Vážení, pokud máte zájem a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši nabídku přijmeme, a to formou věcného daru (po dohodě) nebo v podobě finančního daru. S každým dárcem je sepsána Darovací smlouva, která je řádně evidována v účetnictví Domova. Podporu přijímáme na účet č. 9139631/0100, kontaktní osoba: Mgr. Věra Veselá, ředitelka.

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Návštěvnost stránek

131599