Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > NOVÁ STRUKTURA - nemazat > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

Základní účel zřízení: poskytování pobytových sociálních služeb seniorům
Hlavní činnost:

 1. Domov pro seniory
  1. poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé),
  2. poskytování ubytování a stravování uživatelům,
  3. poskytování základního sociálního poradenství,
  4. poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobního hygienu,
  5. poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,
  6. zajištění lékařské péče pro uživatele,
  7. poskytování rehabilitační péče uživatelům,
  8. organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,
  9. poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
  10. poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele
 2. Domov se zvláštním režimem
  1. poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, trpícím stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé),
  2. poskytování ubytování a stravování uživatelům,
  3. poskytování základního sociálního poradenství,
  4. poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,
  5. poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,
  6. zajištění lékařské péče pro uživatele,
  7. poskytování rehabilitační péče uživatelům,
  8. organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,
  9. poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
  10. poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro seniory Černá Hora, p. o.
  Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro seniory Černá Hora, p. o.
  Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 516 426 441 (Spojovatelka - Denně od 5,00 hod. do 21,00 hod - přepojí vás na jakékoliv oddělení.)

  Další kontakty
 •  

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovch.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Černá Hora, p. o.
  Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  n55kjzy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-1213810247/0100

6. IČO

00380458

7. DIČ

Domov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@domovch.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): abpkin7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov pro seniory Černá Hora, p. o., Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.