mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Stravování

Stravování v Domově pro seniory Černá Hora je poskytováno podle zásad zdravé výživy a svým složením, množstvím a úpravou je přizpůsobeno věku a zdravotnímu stavu uživatele služby a je nedílnou součástí poskytovaných služeb.


Strava je připravována ve vlastní kuchyni zařízení. Pro uživatele je zajištěno celodenní stravování, a to v rozsahu třech jídel hlavních a dvou vedlejších. Po celý den mají uživatelé k dispozici na každém oddělení nádoby s čajem.


Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku

jídelníček 14.9. -20.9. 2020.docx

jídelníček 21.9. -27.9. 2020.docx

 

Je připravován tento druh stravy:

a) racionální (normální) - základní dieta pro uživatele bez omezení,

b) diabetická - dieta, která se podává při onemocnění diabetes mellitus, sacharidové potraviny se omezují dle dané sacharidové tolerance

c) šetřící - dieta, která se podává při chronickém onemocnění trávícího systému, strava je šetřící a lehce stravitelná

d) individuální - tato dieta se indikuje uživatelům, kterým ze zdravotních důvodů nevyhovují výše uvedené diety a je připravována individuálně


Má-li uživatel problémy s kousáním nebo polykáním, veškerou výše uvedenou stravu je možné mechanicky upravit a podat ji uživateli v mleté nebo mixované formě.

Jídla se podávají v následujícím časovém rozmezí:

 

Strava: racionální,šetřící,individuální

Strava: diabetická

Doba podávání stravy

snídaně

snídaně

7,30 hod. - 8,30 hod.

svačina

svačina

u snídaně, na přání uživatele je možné výdej přesunout na 9,30 hod.

oběd

oběd

11,30 hod. - 12,30 hod.

svačina

svačina

14,30 hod. - 15,30 hod.

večeře

I. večeře

16,30 hod. - 17,30 hod.

 

II. večeře

u I. večeře na přání uživatele je možné výdej přesunout na 19,00 hodin

 

Strava je podávána uživatelům ve společných jídelnách a jídelních koutech na jednotlivých odděleních, v případě slunečného počasí se mohou uživatelé naobědvat na terase v I. patře budovy Zámku. Uživatelé s omezenou hybností a uživatelé, kteří při jídle vyhledávají klid, se mohou stravovat na pokojích. Při onemocnění nebo nevolnosti uživatele je strava podávána rovněž na pokojích.

 

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

PODĚKOVÁNÍ

Vážení dárci,

dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za Vaše rozhodnutí věnovat Váš volný čas k výrobě roušek pro náš Domov. Také děkujeme za darování teploměrů, dezinfekce, ochranných štítů a podporu pro pečující personál. 

Roušky od paní senátorky Ing. J. Vítkové.docx

Dobrovolnictví

Letak-dobrovolnictví.docx

Můžete nás podpořit

Vážení, pokud máte zájem a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši nabídku přijmeme, a to formou věcného daru (po dohodě) nebo v podobě finančního daru. S každým dárcem je sepsána Darovací smlouva, která je řádně evidována v účetnictví Domova. Podporu přijímáme na účet č. 9139631/0100, kontaktní osoba: Mgr. Věra Veselá, ředitelka.

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Návštěvnost stránek

131597