Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory > Trávení volného času

Aktivizační činnosti

Spektrum nabízených aktivit je dostatečně pestré. Aktivity jsou vybírány s ohledem na potřeby seniorů s demencí, kteří tvoří převážnou část našich uživatelů. Za účelem rozšiřování a zkvalitňování naší nabídky se seznamujeme s novými trendy a poznatky týkající se specifik aktivizace lidí s demencí. Aktivity probíhají buď formou práce s jednotlivcem, nebo ve skupině.

Vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity probíhají individuálně dle potřeb a přání uživatelů.

Součástí aktivizace seniorů jsou prvky bazální stimulace, skrze něž umožňujeme uživatelům navázání komunikace s okolím a vnímání vlastního těla a identity.

K aktivizaci seniorů s Alzheimerovým onemocněním a syndromem demence využíváme rovněž reminiscenční terapii, jejíž techniky napomáhají vyvolat příjemné vzpomínky a posilují vědomí vlastní hodnoty.

Zařízení poskytuje uživatelům možnosti společenského a kulturního vyžití dle jejich individuálních potřeb, chuti, zájmu a zdravotního stavu. Přímo v areálu Domova pro seniory Černá Hora jsou ve spolupráci s blízkými osobami uživatelů organizovány kulturní vystoupení, společenská odpoledne, skupinová posezení pod lípou, letní grilování, akce spojené s dodržováním zvyků a tradic apod.

Prováděné aktivity jsou uzpůsobeny schopnostem našich seniorů, jsou přiměřené jejich věku, zdravotnímu stavu a pohlaví. Všechny aktivity jsou plánovány s předpokladem, že na nich bude uživatel nějakým způsobem profitovat. Jsou tedy smysluplné. Tyto aktivity probíhají jak individuálně, tak ve skupině.

Uživatele motivujeme, aby vykonávali sebeobslužné aktivity po co nejdelší možnou dobu. Sebeobslužné činnosti jako např. péče o tělo a zevnějšek nebo úklid pokoje jsou zahrnuty jak do individuální, tak do skupinové aktivizace.

V rámci společné aktivizace v „KLUBU“ si mohou senioři samostatně uvařit kávu nebo čaj nebo po sobě umýt/utřít a uklidit nádobí.

Není-li již možné, aby sebeobslužné aktivity prováděli uživatelé samostatně, volíme takovou míru podpory, při které je zachována jejich důstojnost a která odpovídá jejich schopnostem a zdravotnímu stavu. Nabízíme uživatelům např. doprovod k umyvadlu, případně přinášíme na pokoj lavor, vyzveme uživatele k samostatnému či asistovanému umytí rukou či obličeje, slovně jej na činnost navádíme. Při oblékání/vysvlékání necháme uživatele vysvléct alespoň část oděvu, dle časových možností jej motivujeme i ke složitějším úkolům jako je např. zapínání/rozepínání knoflíků.

SKUPINOVÁ AKTIVIZACE

Pro seniory s pokročilejší demencí, kteří potřebují zajistit především klidné a bezpeční prostředí, je určena skupinová aktivizace „KLUBíčko“. Podmínkou pro vytvoření takového prostředí je práce v menší skupině (cca 6 účastníků) a s ohledem na specifika cílové skupiny rovněž zajištění pitného režimu a občerstvení. Při plánování aktivit v „KLUBíčku“ se snažíme vytvořit dostatek vnějších podnětů pro rozvoj smyslového vnímání. Využíváme k tomu např. aromalampy a vonné oleje, živé rostliny a sezónní plody, jednoduché hudební nástroje, terapeutické panenky a zvířata či živé mazlíčky. Věnujeme se péči o tělo a zevnějšek (masáže, česání vlasů, lakování nehtů), jednoduchým pracovním činnostem (skládání, třídění) či prohlížení starých fotografií.

„KLUB“ je určen pro větší skupinu seniorů (max. 20) s mírnou ztrátou paměti. Při práci v „KLUBU“ klademe důraz na časovou orientaci, připomínáme si s uživateli den v týdnu, slavíme jmeniny/narozeniny, vzpomínáme na významné události v jejich životech či v českých a světových dějinách. Při plánování aktivit v „KLUBU“ zohledňujeme roční období, tradice a lidové zvyky a svátky.

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE

Individuální aktivizace probíhá v průběhu celého dne a předpokládá velmi dobrou znalost životního příběhu. Nejpřirozenější a nejjednodušší formou aktivizace je rozhovor, předčítání knih nebo zpěv. Za příznivého počasí upřednostňujeme pobyt venku či procházku. V dopoledních hodinách provádíme s uživateli nácvik chůze, věnujeme se vzpomínkové terapii, individuální canisterapii apod. Odpolední hodiny využíváme nejčastěji k aplikaci technik bazální stimulace či plánovaným hodinám Snoezelen.

Mezi nejoblíbenější formy terapeutických aktivit patří:

 • pracovní terapie (stříhání molitanu, trhání rouna, háčkování řetízků, tkaní koberečků apod.)
 • arteterapie (výtvarná dílna – práce s různými materiály)
 • muzikoterapie (zpěv, poslech hudby, hra na hudební nástroje)
 • taneční terapie
 • skupinová a individuální canisterapie
 • zahradní terapie (péče o mobilní truhlíky, sušení bylin a ovoce)
 • vzpomínková terapie (prohlížení dobových fotografií a předmětů, práce s regionální/kolektivní pamětí)
 • Snoezelen (hodina zabíjačky, myslivosti, růže, moře,…)
 • pečení a příprava jednoduchých pokrmů
 • trénink paměti
 • jednoduchá pohybová a dechová cvičení
 • hraní společenských her
 • sledování filmů (kinokavárna)
 • pánský klub - „Bar u dobré pohody“
 • plánovaná kulturní vystoupení a tematické besedy (Divadlo bez pravidel, divadlo Slunečnice, cimbálová muzika Majerán, Staročeští heligonkáři, Hašlerovy písničky, manželé Okáčovi apod.)
 • společenské akce (Jarní ples, módní přehlídka, „Mezigenerační den“ apod.)
 • účast na projektech („U3V“, „Jedeme v tom společně“, „Společně do společnosti“)
 • mše svatá

Součástí zařízení jsou dvě knihovny. Společenské místnosti a pokoje v zařízení jsou vybaveny velkoplošnými televizory. Dle zájmu uživatelů zajišťujeme pravidelnou cannisterapii, muzikoterapii.

Dle potřeb uživatelů jsou nabízeny individuální duchovní rozhovory s knězem. Součástí zařízení je zámecká kaple. Bohoslužby se konají pravidelně, a to každý čtvrtek od 9,30 hodin v kulturní místnosti budovy Pavilonu.