mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Bazální stimulace

Bazální stimulaci chápeme jako nezbytnou součást péče o seniory s Alzheimerovým onemocněním nebo syndromem demence. Skrze prvky bazální stimulace umožňujeme svým uživatelům navázání komunikace s okolím a vnímání vlastního těla a identity.

Koncept bazální stimulace je integrovatelný do každodenní ošetřovatelské péče.

Základními prvky konceptu jsou:

 • vnímání
 • pohyb
 • komunikace

Vnímání, pohyb a komunikace se vzájemně ovlivňují. Vnímání umožňuje pohyb a naopak komunikace je umožněna díky pohybu a vnímání.

V konceptu bazální stimulace podporujeme:

 • stimulaci vnímání vlastního těla
 • rozvoj vlastní identity
 • umožnění vnímání okolního světa
 • umožnění navázání komunikace se svým okolím
 • zvládnutí orientace v prostoru a čase
 • lokomoční schopnosti - schopnost pohybu
 • zlepšení funkcí organismu
 • psychomotorický vývoj člověka
 • respekt autonomie člověka
 • důstojné prožívání
 • umožnit prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality (i v těžkých zdravotních stavech)

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

PODĚKOVÁNÍ

Vážení dárci,

dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za Vaše rozhodnutí věnovat Váš volný čas k výrobě roušek pro náš Domov. Také děkujeme za darování teploměrů, dezinfekce, ochranných štítů a podporu pro pečující personál. 

Roušky od paní senátorky Ing. J. Vítkové.docx

Dobrovolnictví

Letak-dobrovolnictví.docx

Můžete nás podpořit

Vážení, pokud máte zájem a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši nabídku přijmeme, a to formou věcného daru (po dohodě) nebo v podobě finančního daru. S každým dárcem je sepsána Darovací smlouva, která je řádně evidována v účetnictví Domova. Podporu přijímáme na účet č. 9139631/0100, kontaktní osoba: Mgr. Věra Veselá, ředitelka.

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Návštěvnost stránek

131597