Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory > Bazální stimulace

Bazální stimulace

Bazální stimulaci chápeme jako nezbytnou součást péče o seniory. Skrze prvky bazální stimulace umožňujeme svým uživatelům navázání komunikace s okolím a vnímání vlastního těla a identity.

Koncept bazální stimulace je integrovatelný do každodenní ošetřovatelské péče.

Základními prvky konceptu jsou:

 • vnímání
 • pohyb
 • komunikace

Vnímání, pohyb a komunikace se vzájemně ovlivňují. Vnímání umožňuje pohyb a naopak komunikace je umožněna díky pohybu a vnímání.

V konceptu bazální stimulace podporujeme:

 • stimulaci vnímání vlastního těla
 • rozvoj vlastní identity
 • umožnění vnímání okolního světa
 • umožnění navázání komunikace se svým okolím
 • zvládnutí orientace v prostoru a čase
 • lokomoční schopnosti - schopnost pohybu
 • zlepšení funkcí organismu
 • psychomotorický vývoj člověka
 • respekt autonomie člověka
 • důstojné prožívání
 • umožnit prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality (i v těžkých zdravotních stavech)