mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Základní informace o Domově

 

Uživatelům zařízení je poskytováno ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a více-lůžkových pokojích (nejvýše však pětilůžkových). Pokoje jsou vybaveny nezbytným nábytkem a postelemi, včetně lůžkovin i povlečení. Na každém pokoji je umyvadlo. Koupelny a WC jsou společné. Uživatel si do zařízení přináší šatstvo, hygienické potřeby a předměty osobní potřeby.

Úhrada za pobyt se skládá z úhrady za bydlení, stravu a čerpané fakultativní služby. V případě přiznaného příspěvku na péči, náleží tento domovu za poskytovanou péči uživateli. Za předem oznámený pobyt mimo zařízení nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení se uživateli vrací poměrná část za neodebranou stravu. Zařízení zajišťuje převzetí důchodu a se souhlasem uživatele současně provádí úhradu za čerpané služby.

Návštěvy jsou neomezeně každý den.

Ošetřovatelskou péči zajišťuje zdravotnický personál a pracovníci sociální péče. Lékařskou péči poskytuje praktická lékařka, která ordinuje 4 x týdně dle potřeb jednotlivých uživatelů. Vyšetření a ošetření, která nemohou být provedena v zařízení, jsou zajištěna ve zdravotnických zařízeních v Blansku, Boskovicích nebo Brně.

Zařízení poskytuje uživatelům možnosti společenského a kulturního vyžití dle jejich individuálních potřeb, chuti, zájmu a zdravotního stavu. Přímo v areálu Domova pro seniory Černá Hora jsou ve spolupráci s blízkými osobami uživatelů organizovány kulturní vystoupení, společenská odpoledne se soutěžemi, skupinová posezení pod lípou, rituální setkání, akce spojené s dodržováním zvyků a tradic apod.

Dle zájmu uživatelů zajišťujeme pravidelnou cannisterapii a lamoterapii (farma U Lamáka, Ústup u Olešnice). Kvalitní vyplnění volného času představuje výtvarná dílna pod vedením aktivizační pracovnice či taneční terapie pro uživatele se syndromem demence a uživatele na vozíku.

V zařízení jsou k dispozici dvě knihovny, společenské prostory jsou vybaveny televizními přijímači. Uživatelé se mohou účastnit společných aktivit, pořádáme společenská odpoledne, hudební produkce a jiné.

Uživatelům nabízíme služby holičské, kadeřnické a pedikérské, které jsou zajišťovány přímo v zařízení.

K dispozici je jim také kantýna s pravidelnou otevírací dobou. Zde je možnost zakoupení běžného potravinářského a drogistického zboží.

Dle potřeb uživatelů jsou nabízeny individuální duchovní rozhovory s knězem. Součástí zařízení je zámecká kaple, ve které jsou pravidelně slouženy římskokatolické bohoslužby.

 

Soubor vnitřních pravidel Domova pro seniory Černá Hora.docx

 

V případě Vašeho zájmu Vám i Vašim blízkým umožníme návštěvu našeho zařízení a rádi zodpovíme Vaše dotazy na telefonních číslech: 516 426 443, 793 492 213 (sociální pracovnice).

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

PODĚKOVÁNÍ

Vážení dárci,

dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali za Vaše rozhodnutí věnovat Váš volný čas k výrobě roušek pro náš Domov. Také děkujeme za darování teploměrů, dezinfekce, ochranných štítů a podporu pro pečující personál. 

Roušky od paní senátorky Ing. J. Vítkové.docx

Dobrovolnictví

Letak-dobrovolnictví.docx

Můžete nás podpořit

Vážení, pokud máte zájem a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši nabídku přijmeme, a to formou věcného daru (po dohodě) nebo v podobě finančního daru. S každým dárcem je sepsána Darovací smlouva, která je řádně evidována v účetnictví Domova. Podporu přijímáme na účet č. 9139631/0100, kontaktní osoba: Mgr. Věra Veselá, ředitelka.

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Návštěvnost stránek

131597