Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Dobrovolnictví

Dobrovolnictví v Domově pro seniory Černá Hora

Vážení přátelé, studenti, příbuzní - návštěvníci našich webových stránek,

máte zájem zpříjemnit život seniorům v Domově pro seniory Černá Hora? Znáte některé z našich uživatelů ze sousedství či dětství? Zajímá Vás problematika seniorů? Pohybujete se v oblasti sociální práce? Jste rádi užiteční? Nebo je Vaší motivací získání nových životních či profesních zkušeností?

Pokud chcete strávit volný čas s našimi uživateli a být jim nápomocni při každodenních úkonech, podílet  se na naplňování jejich potřeb a stát se jejich společníky při vycházkách, hovorech či modlitbách, obraťte se na koordinátorku dobrovolnictví sociální pracovnici Janu Novotnou, DiS., a to:

Je možné se domluvit jak na pravidelné spolupráci zaštítěné Smlouvou o dobrovolnické činnosti, tak na příležitostných návštěvách dle Vašeho uvážení.

Dobrovolnictví je činnost:

  • vykonávaná na základě vlastního rozhodnutí
  • vykonávaná nezištně, tj. bez nároku na odměnu
  • vedoucí ku prospěchu třetí osoby
  • vykonávaná ve volném čase, vedle jiné činnosti

Dobrovolník, který pracuje s uživateli Domova pro seniory Černá Hora je osoba, která bez nároku na finanční odměnu věnuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch uživatelů služeb.

Dobrovolníkem se může stát pouze osoba starší 18ti let.

Dobrovolníkem se může stát pouze bezúhonný občan bez záznamu v rejstříku trestů.

Dobrovolník musí svou činnost vykonávat řádně, svědomitě a včas.

Dobrovolník přistupuje k uživatelům s respektem, zachovává jejich práva a důstojnost. S uživateli jedná individuálně dle jejich potřeb. Podporuje soběstačnost uživatelů a aktivuje ho při dosažení osobních cílů.

Veškerá činnost dobrovolníka musí být v souladu s platnými metodickými pokyny a Etickým kodexem pracovníků Domova pro seniory Černá Hora.

Dobrovolník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích uživatele a všech dalších skutečností, které se v souvislosti s výkonem své dobrovolnické činnosti dozví, a to i po ukončení své dobrovolnické činnosti v Domově. Dále se zavazuje k ochraně zájmů a dobrého jména Domova.

Leták dobrovolnictvi.pdf