mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Informace pro pozůstalé

  • O úmrtí uživatele je telefonicky informován rodinný příslušník, který je uveden ve smlouvě jako kontaktní osoba a příjemce zpráv o uživateli.
  • Není-li telefonické spojení z jakýchkoliv příčin možné, je o skutečnosti spraven jiný rodinný příslušník.
  • Povinností rodinných příslušníků je obrátit se na jimi zvolený pohřební ústav, který poté zajišťuje  veškeré další pohřební a hřbitovní služby.
  • Je-li místem úmrtí uživatele naše zařízení, občanský průkaz, byl-li na přání uživatele uložen, uchován na denní místnosti příslušného oddělení, si přebírá sociální pracovnice, která občanský průkaz předá na matrice Černé Hory.
  • Zemře-li uživatel v nemocnici a měl-li  občanský průkaz v nemocnici u sebe, sociální pracovnice dané nemocnice jej předá na matriku příslušného úřadu.
  • Odhlášení důchodu na ČSSZ, odhlášení uživatele na zdravotní pojišťovně a odhlášení příspěvku na péči provádí sociální pracovnice.
  • Vznikl-li ke dni úmrtí uživatele finanční dluh vůči zařízení, je třeba jej do 7 dnů ode dne úmrtí nebo po domluvě vyrovnat, nejpozději však do konce kalendářního měsíce, kdy k úmrtí došlo. Nebude-li tak učiněno, vzniklý dluh bude vymáhán prostřednictvím dědického řízení.
  • Na denní místnosti příslušného oddělení jsou, oproti podpisu na šatním lístku, připraveny k vyzvednutí osobní věci uživatele.
  • Veškerá finanční hotovost, vkladní knížka a cennosti nalezené, či uložené v zařízení ke dni úmrtí a patřící zemřelému uživateli se nahlašují na dědickou kancelář příslušného Okresního soudu.
  • Pozůstalost je vydána dědici, či dědicům na základě předložení pravomocného usnesení po nabytí právní moci. Termín převzetí pozůstalosti se sjednává s paní Danou Pavlíčkovou, pokladní Domova pro seniory Černá Hora, prostřednictvím telefonického kontaktu na tel.: 516 426 451.

Vyhledat v textu

20. 11. Nikola

Zítra: Albert

Dobrovolnictví

Leták-dobrovolnictví.docx

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Prodej výrobků našich uživatelů

Nabízíme k prodeji výrobky našich uživatelů. Široký sortiment polštářků za velmi výhodné ceny, plněné stříhaným molitanem nebo rounem.

Návštěvnost stránek

101543